Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)

Bảng giá nhổ răng khôn

BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG KHÔN

(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)

Đơn vị tính: VNĐ

STT KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÍ ĐVT
1 Khám, tư vấn Miễn phí
2 Răng khôn mọc thẳng

 

1.000.000 – 1.500.000 1 răng
3 Răng mọc lệch. nghiêng tối đa 45 độ 1.500.000 – 2.500.000 1 răng
4 Răng mọc lệch trên 45 độ. răng ngầm 2.500.000 – 4.000.000 1 răng

ĐĂNG KÝ GỌI LẠI