Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)

Bảng giá điều trị tủy

BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY

(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)

Đơn vị tính: VNĐ

STT KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÍ ĐVT
1. Khám, tư vấn Miễn phí
2. Răng cửa 800.000 1 răng
3. Răng hàm nhỏ 1.000.000 1 răng
4. Răng hàm lớn 1.500.000 1 răng
5. Răng cửa sữa 300.000 1 răng
6. Răng hàm sữa 500.000 1 răng
7. Điều trị tủy lại 2.000.000 – 2.500.000 1 răng
8. Răng chưa đóng chóp 3.000.000 1 răng

ĐĂNG KÝ GỌI LẠI