Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)

Bảng giá Nha tổng quát

BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT

(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)

Hotline: 0908.12.50.05

Đơn vị tính: VNĐ

STT KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÂN LOẠI CHI PHÍ ĐVT
1 Khám, tư vấn Miễn phí
2  
Tẩy trắng răng
 
Tại nhà 1.200.000 2 hàm
Tại phòng khám LaserWhitening 2.500.000 2 hàm
Tại phòng khám LaserWhitening & Tại nhà 3.000.000 2 hàm
3  
Điều trị nha chu
 
Lấy cao răng, đánh bóng 150.000 – 250.000 2 hàm
Phẫu thuật cười hở lợi 6.000.000 – 10.000.000 1 hàm
Điều trị viêm nha chu 800.000 – 1.000.000 Toàn hàm
4  Nhổ răng sữa Răng sữa, bôi tê 50.000 1 răng
Răng sữa, tiêm tê 100.000 1 răng
Răng vĩnh viễn 300.000 – 600.000 1 răng
Răng chỉnh nha (răng cối nhỏ ) 200.000 1 răng
5

Attachment

(Mắc cài liên kết)

Att Đơn 2.000.000 Cái
Att Bi 3.000.000 Cái
Att Đôi 3.500.000 Cái
Bán quý 10.000.000 Cái
6 Hàm khung Móc đúc 1.000.000 Cái
Hợp kim Co-Cr / Ni-Cr 3.000.000 Cái
Hợp kim Titan cao cấp 3.500.000 Cái

 

ĐĂNG KÝ GỌI LẠI