Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật (8h - 20h)

Bảng giá Hàn Răng/ Trám Răng

BẢNG GIÁ HÀN RĂNG/ TRÁM RĂNG

(Khám, tư vấn & báo giá trước khi tiến hành điều trị)

Đơn vị tính: VNĐ

STT KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÍ ĐVT
1 Khám, tư vấn Miễn phí
2 Bôi Enamel Pro (Chống sâu răng) 300.000 1 răng
3 Trám răng trẻ em Fuji ( GIC) 150.000 1 răng
4 Trám răng trẻ em Composite 200.000 1 răng
5 Trám thẩm mỹ bằng Composite 200.000 – 400.000 1 răng
6 Đắp mặt răng bằng Composite 500.000 2 hàm

ĐĂNG KÝ GỌI LẠI