Bạn đã đánh răng đúng cách chưa?

"Cái răng cái tóc là gốc con người”, chăm sóc răng miệng kỹ càng đồng nghĩa với việc gìn giữ gốc gác, nguồn cội của bản thân. Tuy nhiên chỉ là đánh răng thôi mà chưa chắc bạn đã làm đúng cách đâu!

"Cái răng cái tóc là gốc con người”, chăm sóc răng miệng kỹ càng đồng nghĩa với việc gìn giữ gốc gác, nguồn cội của bản thân. Tuy nhiên chỉ là đánh răng thôi mà chưa chắc bạn đã làm đúng cách đâu!


đánh răng đúng cách

 

đánh răng đúng cách2

 

đánh răng đúng cách3

 

đánh răng đúng cách4

đánh răng đúng cách5

Hỗ trợ trực tuyến