Thẻ: nhổ răng

Home / nhổ răng
Bài viết

RĂNG KHÔN MỌC LỆCH NGUY HIỂM MỨC NÀO?

Răng khôn (răng số 8 hay răng cối lớn thứ 3) là răng mọc cuối cùng, thông thường răng khôn mọc trong giai đoạn 15-25 tuổi, một số ít người sau 30 tuổi. Đây là răng gây nhiều tranh cãi bởi vì chức năng của nó không rõ ràng nhưng những phiền toái mà nó...

3 Tháng Năm, 20163 Tháng Năm, 2016by
Loading...