Dr. Trương Cao Luận

BS phụ trách CM

Bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt – Đại học Y dược TP.HCM

  • 2/2011: Chứng chỉ đào tạo Implant nha khoa – Viện đào tạo Răng hàm mặt
  • 10/2011: Chứng chỉ ICOI World Congress XXVIII
  • 9/2014: Chứng chỉ The International Congress Of Oral Implantologist
Loading...