Đội ngũ bác sỹ

 • Dr. Trương Cao Luận

  DR. Trương Cao Luận

  Bác sỹ phụ trách chuyên môn - Giám đốc Nha Khoa Sài Gòn Hà Nội

  Bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt - Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh

  2/2011 : Chứng chỉ đào tạo Implant nha khoa - Viện đào tạo Răng hàm mặt

  10/2011 : Chứng chỉ IOCI World Congress XXVIII

  9/2014 : Chứng chỉ The International Congress Of Oral Implantologist

  chung chi nha khoa sai gon ha noi

  chung chi nha khoa sai gon ha noi