Đội ngũ bác sỹ

 • Dr. Trương Cao Luận

  DR. Trương Cao Luận

  Bác sỹ phụ trách chuyên môn - Giám đốc Nha Khoa Sài Gòn Hà Nội

  Bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt - Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh

  2/2011 : Chứng chỉ đào tạo Implant nha khoa - Viện đào tạo Răng hàm mặt

  10/2011 : Chứng chỉ IOCI World Congress XXVIII

  9/2014 : Chứng chỉ The International Congress Of Oral Implantologist

 • bac sy trinh quang huy nha khoa sai gon ha noi

  Dr . Trịnh Quang Huy

  Bác sỹ chuyên khoa

  Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt - Đại học Răng hàm mặt

 • bac sy khuong van luyen nha khoa sai gon ha noi

  Dr . Khương Văn Luyến

  Bác sỹ chuyên khoa

  Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Viện đào tạo Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội

   

 • bac sy truong quang thang nha khoa sai gon ha noi

  Dr . Trương Quang Thắng

  Bác sỹ chuyên khoa

  Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt - Đại học Y Hà Nội